Lektoři

Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře Prana Vashya jógy, pranayamy & meditace
Michaela Votrubová – vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu
Romana Vančáková – Ashtanga Vinyasa jóga (CZ/EN)
Eva Sedláková – Terapeutická jóga
Martin Wagenknecht – Vinyasa jóga
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
Hanka Luhanová – Jóga pro děti (4-6 let, 7-10 let, dívky 11+)
Karolina Marešová – Jóga pro děti (5-9 let)
Lisa-Marie Wakenshaw – Mama & Baby Yoga (EN)
Katka Fabíková – Prana Vashya jóga

Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře Prana vashya jógy, pranayamy & meditace

Cvičit jógu jsem začal v roce 2002, konkrétně v novodobé tradici Ashtanga Vinyasa jógy. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prana Vashya jógou. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá od gymnasticky pojaté „aštangy“ směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji.

V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním.

Vedu lekce a ucelené kurzy jógy, své zkušenosti s jógou i její výukou sdílím prostřednictvím tématických seminářů. S jednotlivci spolupracuji v rámci individuálních konzultací, do stavů hlubšího uvolnění provázím lidi skrze shiatsu harmonizaci.
Na pražských Vinohradech provozuji centrum jógy Jemný svět.

Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.

Romana Vančáková, +420 775 052 822
Ashtanga Vinyasa jóga

Romana se věnuje Ashtanga Vinyasa józe již 13 let hlavně pod vedením Dalibora Štědronského.

Pravidelně se účastní workshopů vedených zahraničními lektory jógy (Andrew Eppler, Boris Georgiev, Nancy Gilgoff, Danny Paradise, Bobbi Misiti,…).

Jóga je pro ni cestou ke zdraví, štěstí a duševnímu klidu.

Eva Sedláková, +420 774 706 978
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé (Běla Chylíková, Laura Crowe, Petr Smil), kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty.

Absolvovala jsem i semináře některých zahraničních lektorů v Praze, ale pro mé další směřování se stalo rozhodujícím tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla v průběhu celého studia možnost se pod vedením Jiřího Čumpelíka seznámit s hatha jógou a jógovou terapií. Ta si mne zcela získala a začala jsem se jí intenzivně věnovat. Jiřímu Čumpelíkovi děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Je to nikdy nekončící sebepoznávání, které se snažím zprostředkovat i ostatním. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii.


Martin Wagenknecht, www.jogocvik.eu ,+420 702 017 260
Vinyasa jóga 

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.
Jana Horsáková, www.tre-praha.cz , +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení

Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu dospělého života věnuji práci s lidmi. Zejména mne ovlivnilo 8 let ve Fokusu Praha, kde jsem pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Získala jsem zkušenosti, jak zacházet s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Z absolvovaného vzdělání je pro praxi nejdůležitější Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení.  Pro můj osobní rozvoj je podstatná buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1998 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance. Nyní s manželem pečujeme o 2 malé děti.

V psychoterapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné.

Hanka Luhanová, www.jogasdetmi.cz , +420 775 012 702
Jóga pro děti, školení dětské jógy

Hanka je zakladatelkou Lali jógy, uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací Lali cvičí jógu, Jak se zdraví sluníčko, Jógových karet a dalších. Miluje dětskou hravost, bezprostřednost a radost ze života. A zároveň miluje jógu. Proto obojí spojila a začala se věnovat józe s dětmi.

Pro Hanku je velkou inspirací zakladatel Rainbow Kids Yoga programu Gopala, od kterého se naučila, jak důležité je při cvičení zůstat dítětem a nezapomenout si hrát. Na své cestě potkala spoustu skvělých lidí, bez kterých by projekt Lali jóga nevznikl. Ať už to byli učitelé v Indii, USA a Čechách, či výtvarnice Kateřina Mesdag.

Společně s Olgou Tajovskou založily Českou asociaci dětské jógy, o.p.s. (www.cadj.cz), kde je Hanka v současné době ředitelkou a lektorkou.


Lisa-Marie Wakenshawwww.veganyogajunkie.com, +420 774 985 064
Baby & Mama Yoga

I love yoga. All types of yoga.

I was introduced to Hot Yoga back in 2005 and ever since then I have been on my yoga journey, and it has taken me around the world and back. I’ve never committed to one single practice, but have tried out and trained in different practices to broaden my teaching-skills and deepen my own personal practice. I first trained in the Indian Himalayas and completed my first 200hr teacher training in traditional Hatha Yoga. Since then she has completed teacher trainings in AcroYoga, Vinyasa Flow, Ashtanga Vinyasa, Pre/Post-Natal/Baby and Hot Yoga. I am also trained in Partner Acrobatics, Flying Therapeutics and Thai massage. I love traveling and yoga has given me the privilege to take my teaching with me and work all over the world. Most recently I lived and taught in the UK, Ireland and the Philippines, and have travelled in between teaching workshops in places like Sweden, Indonesia, East Timor, Turkey, Vietnam, Norway, Thailand and Spain. I teach with strong focus on the connection between breath and alignment, as our physical form is nothing without the support of our breath.

Except for yoga, I am a passionate, barefoot-running, fun-loving mother of one (Phineas, born in 2016), who loves eating vegan food, getting up at 5am for morning-practice and rainy, cold, autumn days.

I’m looking forward to seeing you in one of my classes soon!

  • 2017 – Birthlight Germany Baby Yoga TT
  • 2016 – LushTums Pre/Post-Natal Yoga
  • 2015 – 500hr YA Ashtanga Vinyasa TT, Kranti Yoga
  • 2014 – AcroYoga Level 1 Certified Teacher
  • 2013 – Partner Acrobatics & Flying Therapeutics TT
  • 2012 – 200hr, Absolute Hot Yoga TT
  • 2011 – 200hr YA Hatha Yoga TT, Rishikesh Yog Peeth
Katka Fabíková,  +420 602 657 505
Prana Vashya jóga

Katka se aktivně věnuje cvičení jógy již čtrnáct let. Začala s Ashtanga Vinyasa Jógou u

lektorky Lenky Kýrové a později u Dalibora Štědronského. Dále absolvovala mnoho seminářů s významnými zahraničními lektory. Od roku 2005 jezdí pravidelně studovat jógu do Jižní Indie. V roce 2007 se zde poprvé setkala s mladým indickým učitelem Vinayem Kumarem, několikanásobně oceněným Mistrem Indie v jógových ásánách. Vinaye Kumara můžeme bez nadsázky nazvat mistrem záklonů. Vinay Kumar je tvůrcem vlastní série jógových ásán, kterou nazval Prana Vashya Yoga. V roce 2010 Katka absolvovala u Vinaye Kumara dvouměsíční intenzivní kurz pro učitele jógy a je tak osvědčenou lektorkou Prahna Vashya jógy. Jóga se stala pro Katku neodmyslitelnou součástí jejího života. Katka věří v hlubokou léčivou schopnost jógy v rovině fyzické i psychické. Ve svých lekcích chce předávat své zkušenosti druhým, motivovat je k vlastní jógové praxi a pomoci tak zlepšit kvalitu života těm, kteří májí zájem na sobě pracovat.