Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře Prana Vashya jógy, pranayamy & meditace
Michaela Votrubová – vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu
Romana Vančáková – Ashtanga Vinyasa jóga (CZ/EN)
Eva Sedláková – Terapeutická jóga
Martin Wagenknecht – Vinyasa jóga
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
Hanka Luhanová – Jóga pro děti (4-6 let, 7-10 let, dívky 11+)
Karolina Marešová – Jóga pro děti (5-9 let)

Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře Prana vashya jógy, pranayamy & meditace

Cvičit jógu jsem začal v roce 2002, konkrétně v novodobé tradici Ashtanga Vinyasa jógy. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prana Vashya jógou. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá od gymnasticky pojaté „aštangy“ směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji.

V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním.

Vedu lekce a ucelené kurzy jógy, své zkušenosti s jógou i její výukou sdílím prostřednictvím tématických seminářů. S jednotlivci spolupracuji v rámci individuálních konzultací, do stavů hlubšího uvolnění provázím lidi skrze shiatsu harmonizaci.
Na pražských Vinohradech provozuji centrum jógy Jemný svět.

Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.

Romana Vančáková, +420 775 052 822
Ashtanga Vinyasa jóga

Romana se věnuje Ashtanga Vinyasa józe již 13 let hlavně pod vedením Dalibora Štědronského.

Pravidelně se účastní workshopů vedených zahraničními lektory jógy (Andrew Eppler, Boris Georgiev, Nancy Gilgoff, Danny Paradise, Bobbi Misiti,…).

Jóga je pro ni cestou ke zdraví, štěstí a duševnímu klidu.

Eva Sedláková, +420 774 706 978
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé, kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty. Po praktikování dynamické Ashtangy a Prana Vasha jógy jsem postupně našla své místo v klasické hatha józe.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii. Absolvovala jsem tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla možnost studovat i indickou filosofii stejně tak jako základy ajurvédy. Pod vedením Dr. Jiřího Čumpelíka jsem se v průběhu celého studia seznámila s hatha jógou a jógovou terapií, která si mne zcela získala a které jsem se začala intenzivně věnovat. Svému učiteli děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jóga je dnes mou součástí a je mně návodem k nikdy nekončícímu sebepoznávání. Přináší do mého života klid a vyrovnání, větší citlivost k sobě i okolnímu světu. Zároveň mi dává možnost setkávat se úžasnými lidmi, které bych jinak neměla to štěstí potkat.

 

 


Martin Wagenknecht, www.jogocvik.eu ,+420 702 017 260
Vinyasa jóga 

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.
Jana Horsáková, www.tre-praha.cz , +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení

Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu dospělého života věnuji práci s lidmi. Zejména mne ovlivnilo 8 let ve Fokusu Praha, kde jsem pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Získala jsem zkušenosti, jak zacházet s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Z absolvovaného vzdělání je pro praxi nejdůležitější Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení.  Pro můj osobní rozvoj je podstatná buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1998 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance. Nyní s manželem pečujeme o 2 malé děti.

V psychoterapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné.

Hanka Luhanová, www.jogasdetmi.cz , +420 775 012 702
Jóga pro děti, školení dětské jógy

Hanka je zakladatelkou Lali jógy, uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací Lali cvičí jógu, Jak se zdraví sluníčko, Jógových karet a dalších. Miluje dětskou hravost, bezprostřednost a radost ze života. A zároveň miluje jógu. Proto obojí spojila a začala se věnovat józe s dětmi.

Pro Hanku je velkou inspirací zakladatel Rainbow Kids Yoga programu Gopala, od kterého se naučila, jak důležité je při cvičení zůstat dítětem a nezapomenout si hrát. Na své cestě potkala spoustu skvělých lidí, bez kterých by projekt Lali jóga nevznikl. Ať už to byli učitelé v Indii, USA a Čechách, či výtvarnice Kateřina Mesdag.

Společně s Olgou Tajovskou založily Českou asociaci dětské jógy, o.p.s. (www.cadj.cz), kde je Hanka v současné době ředitelkou a lektorkou.