Drazí přátelé,
srdečně Vás zveme na nový kurz inspirovaný archetypovou psychologií Jamese Hillmana.

V kurzu se zaměříme na sny, události každodenního života, mytologii, náboženské myšlení, posvátné vnímání prostoru a času, symbolické pojetí reality, personifikaci psychických sil, animistické pojetí duševna a především na úzký vztah mezi mytologií a archetypální psychologií.
S tímto teoretickým základem se pokusíme zahlédnout náš život ve světě prostoupený smyslem a nabitý významy, zkrátka se pokusíme vidět vlastní život na pozadí světa tak, jak se jevil našim předkům. Tedy zabydlený bohy, duchy přírody a prostoupený magickou mocí. Neboť jsou odlišné cesty ducha a stezky a labyrinty duše. Jak upozorňuje Alechandro Jodorowsky: Jsme lidé s vědomím člověka 21. století, ale naše duše k nám promlouvá magickým a mytologickým jazykem, nahlíží svět poeticky. Její tvář se ukazuje na pozadí toho, co je těkavé, proměnlivé, zdánlivé, ale tak kouzelné a uchvacující. Pokusíme se zahlédnout svět duší, navrátit životu jeho poetičnost a pojmenovat bohy, kteří skrze nás působí a k nimž máme blízko.
Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu se zaměříme na určité mytologické téma, na duchy času a míst, pojmenujeme archetypy působící na pozadí našich životů a zkusíme vymyslet psychomagické akty k jejich integraci a vytvořit domácí oltář k jejich realizaci.

Jak a kde působí bohové?

Znovuzrozený Dionýsos se ukazuje skrze bujnost jarní vegetace, plodnost přírody, ale také v extatickém vytržení. Vždyť jeho duch je duchem tělesného vzplanutí, který působí jak uvnitř, tak vně. Manifestuje se v psychickém rozpoložení opilosti a extázi života.
Árés, bůh války křižuje bitevní pole spolu se svými syny, Fobem, Deimem a sestrou Énýó. Jejich působením je válka prostoupena šílenstvím, strachem a krutostí. Tito bohové jsou přítomni v atmosféře bitevního pole a duši bojovníka.
Afrodita, bohyně lásky, dává jak vzplanutí, tak rozkol a svár. Jejím přičiněním vypukla trojská válka. A právě ve slavném Homérově díle Illias pozorujeme, jak starověcí Řekové vnímali svoje bohy. Svár a vůle bohů se v konečném důsledku projeví válkou a porážkou Trojského města.
Protože když bohové působí skrze člověka, jsme často bezmocní. Jsme slepí, a tudíž nevidíme, co s námi pohybuje, jaké duševní síly stojí v pozadí naší touhy, snů a představ. V bláhovém pomýlení se chápeme jako svobodní jedinci a nevidíme, že bohové skrze nás naplňují vlastní vůli.
Kde jsou tedy bohové? Jejich působení zakoušíme v duševním rozpoložení, ale také v projevech světa, neboť bohové jsou kosmické tvůrčí síly prostupující svět a člověka zároveň.
Ptáme-li se, co je duch rostlin nebo hub, dostane se nám odpovědi: Duch psychedelických hub je změněný stav vědomí, který houby navozují. To je klíč, jak porozumět archetypům. Vždyť boha kovářství a řemeslné práce Hefaista zahlédneme spíše v průmyslu, v atmosféře těžké a zručné manuální práce dělníka než-li v knihách. Takové myšlení nás navrací do oduševnělého světa, v němž každodenní činnosti nejsou banální, naopak, jsou průnikem a působením Duše světa. Duše světa manifestující se skrze každého z nás.

 

Program kurzu:

1 – Archetypy a bohové
2 – Anima mundi
3 – Duchové času / Kvality času
4 – Duchové místa / Archetypální pojetí prostoru
5 – Zeus, Poseidón a Hádes
6 – Apollón, Dionýsos a Hermés / Život a růst duše
8 – Héra, Artemis, Athéna, Afrodita, Démétér a Persefona / Bohyně v duši
9 – Arés a Afrodita / Dynamická harmonie

 

KDY a KDE:

2. 9. – 28. 10. 2020, středa od 20:15 do 22:15. Kurz bude probíhat jednou týdně po dobu dvou měsíců.

CENA KURZU

4000 Kč za osobu

PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na lkskrs@seznam.cz a úhradě zálohy 2000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte „Kurz práce se sny“. V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 733 439 441

Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas

O lektorovi

Lukáš Karas
Vede kurz práce se sny nazvaný Hypnos a kurz archetypální psychologie Panteon duše.
Organizuje projekt Anima Mundi. Provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.