Drazí přátelé,
srdečně Vás zvenme na dlouhodobý kurz práci se sny.
Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst.
Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie.
Součástí kurzu bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie.
Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alechandra Jodorowského.

Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná.

 

Program kurzu

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina – Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina – Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

KDY a KDE:

7.9. – 21.12. 2020, pondělky od 19:15 do 21:15

Kurz bude probíhat jednou týdně po dobu čtyř měsíců.

CENA KURZU

8200 Kč za osobu

PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na lkskrs@seznam.cz a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte „Kurz práce se sny“. V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 733 439 441

Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas
…………………………………………………………………………………………

Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše.
Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů.
Kam tento indviduční proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

O lektorovi

 

Lukáš Karas
Vede kurz práce se sny nazvaný Hypnos a kurz archetypální psychologie Panteon duše.
Organizuje projekt Anima Mundi. Provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.