Cílem semináře je objasnit principy zdravého pohybu, které jsou platné v běžném životě i při jakémkoliv tělesném cvičení, sportu i tanci. To je potřebné k tomu, abychom se orientovali v nepřeberném množství různých doporučení a cvičebních metod.
Pochopíme-li základy pohybu, pochopíme zároveň rozdílnosti a záměry různých cvičebních stylů, které pak můžeme při utváření vlastní praxe vhodně propojovat a kombinovat. V józe jsou pravidla pro zdravý pohyb obzvláště důležitá, protože se jóga většinou prezentuje jako systém s všestranně pozitivními účinky.
Nabízím ke sdílení své pochopení získané spojením jógy, jógové terapie a moderních fyzioterapeutických metod (vývojové kineziologie, integrální anatomie a biotensegrity).

TÉMATA:
Integrální anatomie, pohybová soustava jako tensegrity systém, svalové řetězce; úrovně řízení pohybu a jejich souvislost s jógovou paňčakóšou, základní pohybové vzorce, význam propriocepce a vědomého pohybu – to vše srozumitelně a v souvislostech s běžným pohybem a držením těla.
Význam dechu – diagnostická a terapeutická funkce, souvislosti s držením těla a funkcí vnitřních orgánů, dech a pohyb.

Základní diagnostika držení těla, dechu a pohybu, fascia fitness – důležitost průpravných cvičení, využití jednoduchých principů k optimálnímu nastavení ásany/postury.

Kdy:

25. – 26.7.2020 + 1.-2.8. 2020 (sobota 11-19, neděle 9-16)

Kde:

Jemný svět – Chopinova 10, Praha 2

Za kolik:

5.500,- Kč (cena za dva víkendy dohromady)

Přihlášky a dotazy na lenka.joga@gmail.com nebo 604 111 010