víkendový modul programu Next Level

Jsou zde univerzální principy a zákonitosti prostupující a také spolu-řídící svět mysli, hmoty a ducha.

Jsou zde v čase a prostoru proměnlivé kontexty i funkce, jimiž jsou tyto principy a zákonitosti zpřístupňovány.

Tantra je nesmírně rozsáhlou a heterogenní množinou obojího.

V jistém smyslu je učením přísně svázaným s kulturně-historickým zázemím, s liniemi, texty a tradicí, v jiném pak nadčasovým archivem map, s jejichž pomocí lze cestovat rozsáhlými územími, provazujícími esenci s existencí, člověka s životem v mnoha jeho vrstvách a odstínech, pokud je dovedeme číst.

V rámci jednodenního modulu nás na úrovni teoretického přiblížení i praktické sebezkušenosti čeká exkurz důležitými principy a funkcemi, s nimiž se v různých variantách setkáme ve většině tantrických nauk.

Nástrojem nám bude čakra jóga, jako postmoderní syntéza tantrického myšlení a energetiky s transpersonálním paradigmatem.

Představíme si konceptuální mapu na níž se protíná rozšířená kartografie lidské psýché s naukou promlouvající mýtopoetickým jazykem, popisujícím světy bohů, lidí i hladových duchů, komplementárních aspektů buddhovské mysli i potencí pěti prvků a jejich vlivu v životě každodennosti.

Modul je koncipován jako přednáška, praktická dílna i alchemický tyglík. Teoretické bloky budou prokládany meditací, fyzickou praxí a satsangem.

PRO KOHO

Pro všechny zájemce o celostní praxi a syntézu východního tantrického a západního psychologického přístupu k praxi a sebeobjevování.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota

– 9:00 – 17:00

Kromě delší obědové pauzy budou během výuky i kratší přestávky.

TERMÍN

sobota 29. dubna 2023

KDE

jógové a meditační centrum JEMNÝ SVĚT, Chopinova 10, Praha 2, 120 00

Pro mimopražské možnost přespat ve studiu, zázemí k dispozici (2x WC, sprchy, kuchyňka)

LEKTOR

Barbora Hynšt Hu, více viz program NEXT LEVEL

CENA

– 1600 Kč/os

PŘIHLÁŠENÍ

Místo máte rezervované po vyplnění přihlášky ZDE a úhradě kurzovného oproti faktuře, která vám přijde e-mailem. Platba v hotovosti na místě je možná pouze po předchozí domluvě. Storno méně než 7 dnů před začátkem semináře je ve výši 50% kurzovného.

Veškeré dotazy Vám rádi odpovíme na tel. 733 582 848 (Petr Smil)