VÍKENDOVÝ MODUL PROGRAMU NEXT LEVEL

K tomu, aby byla jógová praxe skutečnou terapií, aby napravovala nevyváženost a propojovala jednotlivé složky individuality, je potřeba znát ve vzájemných souvislostech základní jógové koncepty a principy přirozeného pohybu a dechu.

Nabízím ke sdílení své pochopení získané spojením jógy, jógové terapie a moderních fyzioterapeutických metod (vývojové kineziologie, integrální anatomie a biotensegrity).

OBSAH

– Integrální anatomie, pohybová soustava jako tensegrity systém, svalové řetězce a funkce pojivové tkáně (fascií).

– Úrovně řízení pohybu a jejich souvislost s jógovou paňčakóšou, základní pohybové vzorce, význam propriocepce a vědomého pohybu.

– Význam dechu – diagnostická a terapeutická funkce, souvislosti s držením těla a funkcí vnitřních orgánů, pravidla pro spojení dechu s pohybem.

– Základní diagnostika držení těla, dechu a pohybu; využití jednoduchých principů k optimálnímu nastavení ásany/postury.

– Terapeutická pravidla a nejdůležitější cviky pro jednotlivé části těla.

– Pravidla pro sestavení „zdravé“ jógové lekce.

PRO KOHO

Tento tématický seminář je vhodný pro jógové lektory i pro déle praktikující ne-lektory, kteří si už uvědomují, že „méně je někdy více“ a o to kvalitněji.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota

– 10:00 – 18:00

Neděle

– 9:00 – 16:00

Kromě obědové pauzy budou během výuky i kratší 10-15 min přestávky.

TERMÍN

– sobota 9. – neděle 10. listopadu 2024

KDE

jógové a meditační centrum JEMNÝ SVĚT, Chopinova 10, Praha 2, 120 00

Pro mimopražské možnost přespat ve studiu, zázemí k dispozici (2x WC, sprchy, kuchyňka)

LEKTORKA

Lenka Oravcová, více viz program NEXT LEVEL

CENA

  • celkem 3500 vč. DPH
    • záloha 1500 Kč
    • doplatek 2000 Kč

PŘIHLÁŠENÍ

Místo máte rezervované po vyplnění přihlášky ZDE a úhradě zálohy z ceny oproti faktuře, která vám přijde e-mailem.

Platba v hotovosti na místě je možná pouze po předchozí domluvě. Storno méně než 7 dnů před začátkem semináře je ve výši uhrazené zálohy (nenajdete-li za sebe náhradníka).

Veškeré dotazy Vám rád odpovím na tel. 733 582 848 (Petr Smil)