jóga celistvě, hlubinná a transpersonální psychologie, nejnovější poznatky fyziologie & neurověd, autentická nedogmatická spiritualita, práce se sny, změněné a rozšířené stavy vědomí, teorie & praxe, souvislosti

příroda – tělo – energie – mysl – duše – duch

tematické semináře – individuální mentoring – navazující kurzy

Lektorský tým:
Petr Smil, Lukáš Karas, Lenka Oravcová, Barbora Hynšt Hu, Martin Wagenknecht a další …

 

Milí přátelé,

zveme vás ke vstupu do vzdělávací a seberozvojové platformy NEXT LEVEL, jejímž záměrem je napomáhat k rozvoji člověka jako mnoharozměrné bytosti zahrnující nejen tělo, ale i energii, duši … až k těm vrstvám, kde se dotýkáme čehosi, co nás jako osobnosti přesahuje.

Naší vizí je přinášet a sdílet se zájemci nejen obecné principy, ale i konkrétní techniky pomáhající rozvíjet naše tělesné, duševní i duchovní dispozice, kterými jsme jako lidé obdařeni. Jsme přesvědčeni, že smyslem lidské existence je nejen individuální osobní rozvoj, ale zároveň i prohlubující vnímání vzájemnosti a pospolitosti nejen na mezilidské úrovni, ale i ve vztahu k přírodnímu prostředí a životu jako celku.

Čerpáme z bohaté studnice tradičních nauk Východu i Západu, které se nám ukázaly jako funkční a aplikovatelné v kontextu Evropy 21. století. Nestavíme na tradovaném dogma, vnímáme, že význam má především osobní zkušenost. Přestože sdílíme to nejlepší s čím jsme se doposud setkali, činíme tak bez lpění na představě, že tudy vede ta jediná „správná“ cesta.

Přejeme si, aby vám program NEXT LEVEL pomáhal kráčet po té vaší cestě, ze své podstaty jedinečné a smysluplné – v profánním nalézat posvátné, rozvíjet porozumění světu kolem i uvnitř nás, vést dialog s nevlastnějším nitrem, nacházet jednotu v rozmanitosti.

Petr Smil, zakladatel a garant programu

Forma

Výuka probíhá formou ucelených tematických seminářů, které lze absolvovat samostatně. Podle momentálního zájmu nebo i dlouhodobějšího směřování si pak účastník vybírá z jednotlivých témat – některá se více zabývají fyzickým tělem a pohybem, těžištěm jiných je zase práce s různými rovinami psyché – s myslí, duší, vědomím.

Jakkoliv jsou jednotlivé semináře prezentovány jako samostatné celky, záměrem „NEXT LEVELu“ je především stavět mosty mezi dílčími tématy a rozvíjet celostní pohled na člověka.

Pro koho

Pro kohokoliv, kdo má zájem prozkoumávat vrstvy svého bytí, prohlubovat sebepoznávání, kráčet k aktualizaci sebe sama, rozvíjet širší a hlubší vnímání existence a naší úlohy v ní.

Program je určena všem bez rozdílu, naším společným jmenovatelem je zájem o pohled i mimo hranice zjevného. Jsou-li pro určitý blok/modul stanoveny nějaké znalostní či dovednostní předpoklady, je to u daného tématu výslovně uvedeno.

Kde

Není-li uvedeno jinak, probíhá výuka v jógovém a meditačním centru Jemný svět na pražských Vinohradech (Chopinova 10, Praha 2).

Pro mimopražské účastníky s možností přespat ve studiu. K dispozici zázemí (sprchy, kuchyňka, toalety, …).

Tématické bloky

Více informací ke každému modulu včetně ceny a přihlášky najdete na odkazech níže:

2024:

JÓGA JAKO TERAPIELenka Oravcová / 27. – 28. 4. 2024

PRANA VASHYA JÓGA: jihoindická jógové praxePetr Smil / 21. – 22. 9. 2024

MEZI NEBEM A ZEMÍ: tradiční dechové a meditační techniky jógy a tantryPetr Smil / 19. – 20. 10. 2024

– NA CESTĚ K VYŠŠÍ BDĚLOSTI: pokročilá pránájáma a jógu spánku & sněníPetr Smil / 22. – 24. 11. 2024

Lektoři


Petr Smil

garant programu NEXT LEVEL
lektor jógy, provozovatel jógového & meditačního centra Jemný svět
www.pranayoga.cz, +420 733 582 848

V roce 2002 jsem se setkal s jógou, v období 2007-2010 opakovaně podstoupil dlouhodobé výcviky v jižní Indii pod vedením tamních učitelů a získal pověření nabyté zkušenosti předávat dál.

Zajímá mě struktura a dynamika skutečnosti, nacházení vlastního místa v řádu bytí. Jógu chápu jako rozvoj fyzického, duševního i duchovního potenciálu, kterým jsme jako lidské bytosti obdařeni.

Změněné či rozšířené stavy vědomí vnímám jako nedílnou součástí lidské zkušenosti a svým způsobem i naším bytostným právem a povinností, nechceme-li rezignovat na smysl … Přitom všem nejde o únik z každodennosti do fantazie či snění, ale naopak o rozšiřování našeho porozumění světu uvnitř i kolem nás.

Zájemce seznamuji s jógou – jejími principy, psychologií, dechovými a meditačními technikami, filosofií. Činím tak formou skupinových aktivit – vedu kurzy, lekce, semináře, retreaty, výcviky lektorů – anebo formou individuálních konzultací.


Lukáš Karas

terapie & práce se sny
www.lukaskaras.com

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje ve své práci se sny. Před 14 lety začínal jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, kde podstoupil první výcvik ve Franklově logotoretapii. Později se seznamuje s hlubinnou analytickou psychologií C. G. Junga a jeho následovníků. V neposlední řadě jej zajímá transpersonální psychologie a studium mimořádných stavů vědomí. Vychází rovněž ze studia Friedricha Nietzscheho, Arthura Schopenhauera a existenciálně orientovaných filosofů.

Lukáš Karas vede čtyřměsíční kurz Práce se sny a měsíční seminář Hrdina, drak a král a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.

Ve své terapeutické praxi kombinuje poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Jeho doménou však zůstává hlubinná psychologie. Jejím prostřednictvím pak pomáhá klientovi vyhledat individuační tendence a rozpoznat momentální růstový potenciál. Skrze práci se sny, kterou doplňuje o techniky gestalt terapie, vede klienta k setkání s vlastní podstatou. Dosednutí do vlastního středu bytí. Jeho zvláštním nadáním je schopnost provést člověka krizovým přechodovým obdobím. Sám v tomto směru využívá své bohaté zkušenosti s psychospirituální krizí a temné noci duše.

Především se zajímá o vztah mezi klientem a terapeutem. Neboť jak věří, nezáleží tolik na technice, ale na vztahu, který je skutečně léčivý.


Lenka Oravcová

lektorka jógy, akreditované vzdělávání lektorů
www.lenkaoravcovajoga.cz

Vystudovala jsem taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy a pilates. Postupem času jsem se začala stále více orientovat na zdravotní aspekty pohybu a za tím účelem jsem vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK. Zajímají mě především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledám takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu.

Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádám kurzy a semináře o principech zdravého pohybu.

Jsem autorkou knihy Principy zdravého pohybu, jóga a jógová terapie a garantem vzdělávání budoucích lektorů jógy.


Barbora Hynšt Hu

lektorka jógy, vzdělávání lektorů Čakra jógy
www.barborahu-yoga.cz

Bára se jógovou filosofií a praxí zabývá přes dvacet let, vystudovala indologii a kulturologii.

Vedle osobního provázení a výuky se věnuje také publicistice, napsala několik knih. Nejsilnější vliv na její zaměření se odráží v učení klasické hatha jógy, vadžrajány a transpersonální psychologie Stanislava Grofa.

Je matkou dvou dětí, experimentátorem v poznání a člověkem na cestě.


Martin Wagenknecht

lektor jógy
www.tao-yoga.cz

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila ashtanga vinyasa jóga a její dynamičnost a “tah na branku”. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě ashtanga vinyasa jógy, kde jsem byl certifikován k výuce první (2012) a druhé série (2014). 

Abych rozšířil svoje povědomí o jiných jógových směrech, jógové filosofii a hlubších souvislostech jógové praxe a fungování lidského těla jsem studoval a úspěšně zakončil kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Vedle toho jsem absolvoval kurz súfijské jógy Borise Tichanovského (2015), v rámci sebepoznávání jsem pobyl ve tmě dle tibetského rituálu jangtik (třikrát v období 2014–2015) a kurz shiatsu (2017 a 2019). V současné době se vedle jógy věnuji také qigongu.