V Jemném světě se můžete setkat se zkušenými terapeuty, kteří Vás budou rádi provázet na Vaší cestě k uvolnění, radosti a spokojenosti:

Míša Votrubová – aromaterapie, relaxační masáže, shiatsu
Petr Smil – shiatsu harmonizace, jóga
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení; psychoterapie
Ingrid Vostrá – regenerační a sportovní masáže, reflexní masáže chodidel
Alena Zapletalová – viscerální manipulace
Svatava Dvořáková – kraniosakrální terapie
Martin Wagenknecht – shiatsu
Eva Poulíčková – shiatsu


Míša Votrubová, www.proesence.cz, +420 725 370 277
aromaterapie, relaxační masáže, shiatsu, jóga

Moje cesta k práci s vůněmi nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým.

A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti…

Jak s jógou – velkou inspirací pro mě byly dlouhodobé pobyty v Indii – tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze, AČA), s prací s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) …

Samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám, a tak se mohu stále učit.


Petr Smil,www.pranayoga.cz,+420 733 582 848
shiatsu harmonizace, jóga

Zajímá mě potenciál a ozdravné účinky hlubokého uvolnění. To je i cíl veškerých technik, které učím

buď formou skupinových cvičení (jóga, meditace) anebo individuální práce (shiatsu harmonizace, individuální výuka jógy).
Jsem přesvědčený o tom, že čím hlouběji se k sobě dostaneme, tím spokojenější, radostnější a smysluplnější může náš život být.

Jana Horsáková, www.tre-praha.cz, +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, psychoterapie

Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu

dospělého života věnuji práci s lidmi. Zejména mne ovlivnilo 8 let ve Fokusu Praha, kde jsem pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Získala jsem zkušenosti, jak zacházet s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Z absolvovaného vzdělání je pro praxi nejdůležitější Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení.  Pro můj osobní rozvoj je podstatná buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1998 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance.
Nyní s manželem pečujeme o 2 malé děti.TRE®  – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení je série jednoduchých cviků, kterými aktivujeme přirozený reflex svalového třesu. Třepání uvolňuje přebytečné napětí ve svalovém schématu těla a pomáhá zklidňovat nervový systém. Příliš tenze a stresu vede k disbalanci mezi připraveností těla na ohrožení a schopností být uvolněný. TRE®  harmonizuje organismus, zlepšuje spánek, snižuje úzkost, stres, zvyšuje energii, snižuje bolesti zad, může pomoci vyléčit i staré traumatické události, pomáhá v uvědomování si těla a podporuje schopnost žít plně v přítomnosti. Jakmile klient umí seberegulovat proces TRE®, nepotřebuje podporu a může techniku praktikovat samostatně.V psychoterapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné.

Ingrid Vostráwww.laskavedoteky.cz+420 604 178 874
regenerační a sportovní masáže, reflexní masáže chodidel