V Jemném světě se můžete setkat se zkušenými terapeuty, kteří Vás budou rádi provázet na Vaší cestě k uvolnění, radosti a spokojenosti:

Míša Votrubová – aromaterapie, aroma-relaxační masáže, shiatsu
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení; psychoterapie
Svatava Dvořáčková – kraniosakrální terapie
Petr Smil jóga, dechové techniky, meditace, shiatsu
Pavla Látalová – jóga, jógová terapie, reflexní terapie


Míša Votrubová, www.proesence.cz, +420 725 370 277
aromaterapie, relaxační masáže, shiatsu, jóga

Moje cesta k práci s vůněmi nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým.

A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti…

Jak s jógou – velkou inspirací pro mě byly dlouhodobé pobyty v Indii – tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze, AČA), s prací s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) …

Samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám, a tak se mohu stále učit.


Petr Smil,www.pranayoga.cz,+420 733 582 848
jóga, dechové techniky, meditace, shiatsu

Zajímá mě potenciál a ozdravné účinky hlubokého uvolnění a sestupu do vlastního nitra, hájemství duše a ducha. To je i cíl veškerých technik, které se zájemci sdílím buď formou skupinových kurzů/seminářů anebo individuálních konzultací.
Jsem přesvědčený o tom, že čím hlouběji se k sobě dostaneme, tím spokojenější, radostnější a smysluplnější může náš život být.

Založil jsem a provozuji jógové centrum Jemný svět.


Jana Horsáková, www.tre-praha.cz, +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, psychoterapie

Nabízím terapeutickou podporu a práci s tělem formou TRE®.  Mým hlavním podkladem pro terapeutickou práci je čtyřletý systematický výcvik v Gestalt terapii. V technice TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení jsem certifikovaný průvodce od roku 2016. Pro moji praxi je důležitý theravádový buddhismus. Vážím si lidí, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, hledat cesty, jak žít život co nejlépe. Vážím si schopnosti a ochoty vytvářet a udržovat rodinu.

Více je možné najít na www.tre-praha.cz


Pavla Látalová
jóga, jógová terapie, reflexní terapie

Jóga je pro mě cesta k hlubšímu poznání sebe sama, k tomu, abychom mohli žít šťastný a naplněný život. A to je to, co skrze jógu předávám dál. Protože samo mé tělo je mým velkým učitelem, dovedlo mě i k terapeutické práci s jógou a jejími jemnějšími formami. S reflexní terapií pracuji jako s celostním přístupem, který přivádí klienta k lepšímu fyzickému a emočnímu zdraví. Věřím, že v každém z nás je uložena samoléčebná síla a všechny techniky, které nám vstoupí do cesty, nám pomáhají se k ní přibližovat.