Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře tantrické jógy – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace, …
Michaela Votrubová – jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu
Eva Sedláková – Terapeutická jóga
Martin Wagenknecht – tao jóga

Lenka Oravcová – Jóga pro fascie, Flow Yoga
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
Hanka Luhanová – Jóga pro děti (4-6 let, 7-10 let, dívky 11+)
Karolina Marešová – Jóga pro děti (5-9 let)
Dana Raková – Aurarelax jóga


Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře tantrické jógy – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace

Od roku 2002 intenzivně praktikuji jógu, od roku 2009 v oblasti jógy lektoruji a od roku 2012 provozuji jógové a meditační centrum Jemný svět na pražských Vinohradech. Působím jako vyučující v řadě lektorských výcviků v rámci celé ČR, stojím za projektem jógové školy NEXT LEVEL a vyučuji i formou ucelených on-line kurzů.

Zajímají mě praktické přístupové cesty vedoucí k objevování vlastní celistvosti s ohledem na jedinečnost každé lidské existence, potenciál hlubokého uvolnění, radost z objevování sebe sama a světa nejen kolem nás, ale především vnitřního světa duše a ducha.

S tímto záměrem se prakticky zabývám filosofiemi a technikami Východu – především tantrickým šivaismem/šaktismem, hathajógou, tibetským tantrickým buddhismem a velice inspirativní jsou pro mě i techniky a principy taoismu. Opakovaně jsem podstoupil jógový výcvik v jižní Indii, především u Vinaye Kumara, který mě následně pověřil předáváním Prana Vashya jógy dalším zájemcům. Dnes jsem služebně nejstarším učitelem tohoto směru mimo Indii.

Ze západních tradic mě oslovuje nejen tradiční hermetické vidění světa, ale i myšlenky a poznatky hlubinné & transpersonální psychologie či přirozená spiritualita přírodních národů.

Své zkušenosti sdílím prostřednictvím skupinových výukových seminářů / kurzů, s jednotlivci pak nejlépe spolupracuji individuálně. Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a s ohledem na vlastní vnitřní vedení. Cílem je skrze pohyb a dech vstupovat do hlubších rovin přítomnosti, čímž vytváříme prostor pro přirozený rozvoj vědomí, sebeuvědomění, sebeuskutečnění …

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu Bytí.“


Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.


Lenka Oravcová, www.lenkaoravcovajoga.cz, +420 604 111 010
Flow jóga, Jóga pro fascie

Vystudovala jsem taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy a pilates. Postupem času jsem se začala stále více orientovat na zdravotní aspekty pohybu a za tím účelem jsem vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK. Zajímají mě především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledám takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu.

Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádám kurzy a semináře o principech zdravého pohybu, školím lektory, jsem autorkou knihy „Principy zdravého pohybu, jóga a jógová terapie“.


Eva Sedlákováwww.evisedlakova.cz, +420 602 276 725
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé, kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty. Po praktikování dynamické Ashtangy a Prana Vasha jógy jsem postupně našla své místo v klasické hatha józe.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii. Absolvovala jsem tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla možnost studovat i indickou filosofii stejně tak jako základy ajurvédy. Pod vedením Dr. Jiřího Čumpelíka jsem se v průběhu celého studia seznámila s hatha jógou a jógovou terapií, která si mne zcela získala a které jsem se začala intenzivně věnovat. Svému učiteli děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jóga je dnes mou součástí a je mně návodem k nikdy nekončícímu sebepoznávání. Přináší do mého života klid a vyrovnání, větší citlivost k sobě i okolnímu světu. Zároveň mi dává možnost setkávat se úžasnými lidmi, které bych jinak neměla to štěstí potkat.

 


Martin Wagenknecht, www.jogocvik.eu ,+420 702 017 260
Vinyasa jóga 

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.

Hanka Luhanová, www.jogasdetmi.cz , +420 775 012 702
Jóga pro děti, školení dětské jógy

Hanka je zakladatelkou Lali jógy, uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací Lali cvičí jógu, Jak se zdraví sluníčko, Jógových karet a dalších. Miluje dětskou hravost, bezprostřednost a radost ze života. A zároveň miluje jógu. Proto obojí spojila a začala se věnovat józe s dětmi.

Pro Hanku je velkou inspirací zakladatel Rainbow Kids Yoga programu Gopala, od kterého se naučila, jak důležité je při cvičení zůstat dítětem a nezapomenout si hrát. Na své cestě potkala spoustu skvělých lidí, bez kterých by projekt Lali jóga nevznikl. Ať už to byli učitelé v Indii, USA a Čechách, či výtvarnice Kateřina Mesdag.

Společně s Olgou Tajovskou založily Českou asociaci dětské jógy, o.p.s. (www.cadj.cz), kde je Hanka v současné době ředitelkou a lektorkou.

 


Dana Příhodová, www.jogasdanae.cz, +420 731 569 215
Aurarelax jóga

I have been in touch with yoga since 2003. The original goal was to avoid regular backaches. In just a short time, I discovered that yoga is something more than a set of body exercises; it is a way to find ourselves and achieve inner peace. Since 2011 I have frequented a yoga retreat centre in Asia in order to deepen my knowledge and meditation techniques and in 2017 I became a certified Yoga teacher. My goal is to spread the joy of practising this art to as many people as possible. My lessons are lively, experimental and guided by specially selected music. I also organize Yoga weekend workshops where I can work with people individually.

Česky:

Můj první kontakt s jógou byl v r. 2003, kdy jsem ji využívala jako prevenci proti bolesti zad. Zanedlouho jsem ale zjistila, že jóga je něco mnohem více, než jen fyzické cvičení. Je to cesta jak najít své Já a dosáhnout vnitřního klidu. Od r. 2011 navštěvuji pravidelně ašrám v Asii, kam jezdím pravidelně prohlubovat své zkušenosti s jógou a meditacemi a v r. 2017 jsem se stala certifikovanou lektorkou jógy. Mým cílem je tuto nauku šířit dál mezi co nejvíce lidí. Důležitou součástí mých lekcí je speciálně vybraná hudba, která podpoří prožitek z ásán i závěrečné relaxace. Organizuji víkendové workshopy, kde mohu s lidmi pracovat více individuálně a prohloubit tak jejich jógovou praxi.