Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře jógy – Prana Vashya jóga – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace

Michaela Votrubová – jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Eva Sedláková – Terapeutická jóga

Martin Wagenknecht – Tao jóga, Vinyasa

Lenka Oravcová – jóga pro zdravá záda a bezbolestný pohyb


Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře jógy – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace; Jóga pro muže, Prana Vashya jóga

Od roku 2002 intenzivně praktikuji jógu, od roku 2009 v oblasti jógy lektoruji a od roku 2012 provozuji jógové a meditační centrum Jemný svět na pražských Vinohradech. Působím jako vyučující v řadě lektorských výcviků v rámci celé ČR, stojím za projektem jógové školy NEXT LEVEL a vyučuji i formou ucelených on-line kurzů.

Zajímají mě praktické přístupové cesty vedoucí k objevování vlastní celistvosti s ohledem na jedinečnost každé lidské existence, potenciál hlubokého uvolnění a radost z objevování sebe sama a světa nejen kolem i uvnitř nás.

Své zkušenosti sdílím prostřednictvím skupinových výukových seminářů / kurzů, s jednotlivci pak nejlépe spolupracuji individuálně. Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a s ohledem na vlastní vnitřní vedení. Cílem je skrze pohyb a dech vstupovat do hlubších rovin přítomnosti, čímž vytváříme prostor pro přirozený rozvoj vědomí, sebeuvědomění, sebeuskutečnění …

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu Bytí.“


Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.


Eva Sedlákováwww.evisedlakova.cz, +420 602 276 725
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé, kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty. Po praktikování dynamické Ashtangy a Prana Vasha jógy jsem postupně našla své místo v klasické hatha józe.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii. Absolvovala jsem tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla možnost studovat i indickou filosofii stejně tak jako základy ajurvédy. Pod vedením Dr. Jiřího Čumpelíka jsem se v průběhu celého studia seznámila s hatha jógou a jógovou terapií, která si mne zcela získala a které jsem se začala intenzivně věnovat. Svému učiteli děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jóga je dnes mou součástí a je mně návodem k nikdy nekončícímu sebepoznávání. Přináší do mého života klid a vyrovnání, větší citlivost k sobě i okolnímu světu. Zároveň mi dává možnost setkávat se úžasnými lidmi, které bych jinak neměla to štěstí potkat.


Martin Wagenknecht, www.tao-yoga.cz ,+420 702 017 260
Tao jóga

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.


Petra Cempírková, www.qigong-praha.cz, +420 604 553 118
taiji, qigong, shiatsu

Qigongu a taiji se věnuji od roku 2002. Od začátku mě fascinovala síla spočívající v jemnosti, plynulé ladné pohyby a vnitřní přesah cvičení. Po pár měsících jsem vnímala změny ve fyzickém těle i v psychice. Byla jsem klidnější, zmizely bolesti hlavy a zad, dokázala jsem se lépe soustředit a moje tělo bylo volnější a pružnější. 

Jsem vděčná mým učitelům Janu Pletánkovi a Françoise Hainrymu za to, že mi otevřeli zcela nové obzory. Postupně se cvičení a jeho principy staly neoddělitelnou součástí mého každodenního života. Mám radost, když můžu alespoň část z toho zprostředkovat účastníkům lekcí a když vidím, jak ostatním cvičení prospívá.


Lenka Oravcová, www.lenkaoravcovajoga.cz, +420 604 111 010
jóga pro zdravá záda a bezbolestný pohyb, vzdělávání lektorů jógy

Vystudovala jsem taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy a pilates. Postupem času jsem se začala stále více orientovat na zdravotní aspekty pohybu a za tím účelem jsem vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK.

Zajímají mě především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledám takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu.

Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádám kurzy a semináře o principech zdravého pohybu. Jsem autorkou knihy „Principy zdravého pohybu, jóga a jógová terapie“ a garantem akreditovaného vzdělávání Škola jógy a zdravého pohybu.