Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře Prana Vashya jógy, pranayamy & meditace
Michaela Votrubová – vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu
Eva Sedláková – Terapeutická jóga
Martin Wagenknecht – Vinyasa jóga

Lenka Oravcová – Jóga pro fascie, Flow Yoga
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
Hanka Luhanová – Jóga pro děti (4-6 let, 7-10 let, dívky 11+)
Karolina Marešová – Jóga pro děti (5-9 let)
Dana Raková – Aurarelax jóga


Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře Prana vashya jógy, pranayamy & meditace

Od roku 2002 se intenzivně zabývám jógou, od roku 2009 v této oblasti lektoruji a od roku 2012 provozuji jógové a meditační centrum Jemný svět na pražských Vinohradech.

Cvičil jsem nejprve v tradici Ashtanga Vinyasa jógy [:aštanga vinjása:]. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.

Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prana Vashya jógou[:prana vašja:]. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji.

V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním.

Zajímají mě praktické přístupové cesty vedoucí k objevování naší celistvosti s ohledem na jedinečnost každé lidské existence, potenciál hlubokého uvolnění, radost z objevování sebe sama a světa nejen kolem nás, ale i toho vnitřního ..

Kromě jógy a souvisejících nauk, které vzkvétaly především na indickém subkontinentu – zejména tantrický šivaismus, neduální védanta, tibetský tantrický buddhismus atd. – mě zajímají zvláště ty směry, které pracují s člověkem v jeho komplexnosti, tj. zahrnují i tělo a hmotnou rovinu. Inspirativní jsou pro mě techniky a filosofie taoismu, západní hermetické tradice, ale i myšlenky a poznatky hlubinné a transpersonální psychologie či přirozená spiritualita přírodních národů.

Své zkušenosti s jógou sdílím prostřednictvím víkendových výukových seminářů i kurzů konaných během týdne, s jednotlivci spolupracuji individuálně. Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a omezení. Cílem je  skrze pohyb a dech vstupovat do hlubší přítomnosti …

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu bytí.

 


Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.


Lenka Oravcová, www.lenkaoravcovajoga.cz, +420 604 111 010
Flow jóga, Jóga pro fascie

Vystudovala jsem taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy a pilates. Postupem času jsem se začala stále více orientovat na zdravotní aspekty pohybu a za tím účelem jsem vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK. Zajímají mě především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledám takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu.

Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádám kurzy a semináře o principech zdravého pohybu, školím lektory, jsem autorkou knihy „Principy zdravého pohybu, jóga a jógová terapie“.


Eva Sedlákováwww.evisedlakova.cz, +420 602 276 725
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé, kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty. Po praktikování dynamické Ashtangy a Prana Vasha jógy jsem postupně našla své místo v klasické hatha józe.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii. Absolvovala jsem tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla možnost studovat i indickou filosofii stejně tak jako základy ajurvédy. Pod vedením Dr. Jiřího Čumpelíka jsem se v průběhu celého studia seznámila s hatha jógou a jógovou terapií, která si mne zcela získala a které jsem se začala intenzivně věnovat. Svému učiteli děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jóga je dnes mou součástí a je mně návodem k nikdy nekončícímu sebepoznávání. Přináší do mého života klid a vyrovnání, větší citlivost k sobě i okolnímu světu. Zároveň mi dává možnost setkávat se úžasnými lidmi, které bych jinak neměla to štěstí potkat.

 


Martin Wagenknecht, www.jogocvik.eu ,+420 702 017 260
Vinyasa jóga 

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.

Jana Horsáková, www.tre-praha.cz , +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení

Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu dospělého života věnuji práci s lidmi. Zejména mne ovlivnilo 8 let ve Fokusu Praha, kde jsem pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Získala jsem zkušenosti, jak zacházet s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Z absolvovaného vzdělání je pro praxi nejdůležitější Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení.  Pro můj osobní rozvoj je podstatná buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1998 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance. Nyní s manželem pečujeme o 2 malé děti.

V psychoterapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné.


Hanka Luhanová, www.jogasdetmi.cz , +420 775 012 702
Jóga pro děti, školení dětské jógy

Hanka je zakladatelkou Lali jógy, uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací Lali cvičí jógu, Jak se zdraví sluníčko, Jógových karet a dalších. Miluje dětskou hravost, bezprostřednost a radost ze života. A zároveň miluje jógu. Proto obojí spojila a začala se věnovat józe s dětmi.

Pro Hanku je velkou inspirací zakladatel Rainbow Kids Yoga programu Gopala, od kterého se naučila, jak důležité je při cvičení zůstat dítětem a nezapomenout si hrát. Na své cestě potkala spoustu skvělých lidí, bez kterých by projekt Lali jóga nevznikl. Ať už to byli učitelé v Indii, USA a Čechách, či výtvarnice Kateřina Mesdag.

Společně s Olgou Tajovskou založily Českou asociaci dětské jógy, o.p.s. (www.cadj.cz), kde je Hanka v současné době ředitelkou a lektorkou.

 


Dana Příhodová, www.jogasdanae.cz, +420 731 569 215
Aurarelax jóga

I have been in touch with yoga since 2003. The original goal was to avoid regular backaches. In just a short time, I discovered that yoga is something more than a set of body exercises; it is a way to find ourselves and achieve inner peace. Since 2011 I have frequented a yoga retreat centre in Asia in order to deepen my knowledge and meditation techniques and in 2017 I became a certified Yoga teacher. My goal is to spread the joy of practising this art to as many people as possible. My lessons are lively, experimental and guided by specially selected music. I also organize Yoga weekend workshops where I can work with people individually.

Česky:

Můj první kontakt s jógou byl v r. 2003, kdy jsem ji využívala jako prevenci proti bolesti zad. Zanedlouho jsem ale zjistila, že jóga je něco mnohem více, než jen fyzické cvičení. Je to cesta jak najít své Já a dosáhnout vnitřního klidu. Od r. 2011 navštěvuji pravidelně ašrám v Asii, kam jezdím pravidelně prohlubovat své zkušenosti s jógou a meditacemi a v r. 2017 jsem se stala certifikovanou lektorkou jógy. Mým cílem je tuto nauku šířit dál mezi co nejvíce lidí. Důležitou součástí mých lekcí je speciálně vybraná hudba, která podpoří prožitek z ásán i závěrečné relaxace. Organizuji víkendové workshopy, kde mohu s lidmi pracovat více individuálně a prohloubit tak jejich jógovou praxi.