Na společná setkání během skupinového cvičení jógy anebo při individuální výuce se těší naši lektoři:

Petr Smil – kurzy a semináře jógy – Prana Vashya jóga – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace

Michaela Votrubová – jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Eva Sedláková – Terapeutická jóga

Martin Wagenknecht – Tao jóga, Vinyasa

Lenka Oravcová – jóga pro zdravá záda a bezbolestný pohyb

Petra Cempírková – QiGong

Luísa Manuela Fernandes Gil – Yoga in English


Petr Smilwww.pranayoga.cz , +420 733 582 848
kurzy a semináře jógy – ásany, pránájáma, dechové techniky, meditace; Jóga pro muže, Prana Vashya jóga

Od roku 2002 intenzivně praktikuji jógu, od roku 2009 v oblasti jógy lektoruji a od roku 2012 provozuji jógové a meditační centrum Jemný svět na pražských Vinohradech. Působím jako vyučující v řadě lektorských výcviků v rámci celé ČR, stojím za projektem jógové školy NEXT LEVEL a vyučuji i formou ucelených on-line kurzů.

Zajímají mě praktické přístupové cesty vedoucí k objevování vlastní celistvosti s ohledem na jedinečnost každé lidské existence, potenciál hlubokého uvolnění a radost z objevování sebe sama a světa nejen kolem i uvnitř nás.

Své zkušenosti sdílím prostřednictvím skupinových výukových seminářů / kurzů, s jednotlivci pak nejlépe spolupracuji individuálně. Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a s ohledem na vlastní vnitřní vedení. Cílem je skrze pohyb a dech vstupovat do hlubších rovin přítomnosti, čímž vytváříme prostor pro přirozený rozvoj vědomí, sebeuvědomění, sebeuskutečnění …

„Ve své úplnosti je jóga vnitřní alchymií, jejímž cílem není nic jiného než prohlubování harmonie skrze nalézání svého místa v řádu Bytí.“


Michaela Votrubováwww.proesence.cz , +420 725 370 277
vinyasa jóga pro ženy, hormonální jóga & pánevní dno, jóga pro těhotné a po porodu

Moje cesta k práci s technikami, jež chápou člověka holisticky, tedy v mém případě jóga, aromaterapie a shiatsu, nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým. A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti… jak s jógou (velkou inspirací pro mě byly pobyty v Indii) tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze), a práce s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) atd. A samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám a hlavně mému báječnému synovi, který je momentálně mým učitelem největším:).

Má vlastní praxe jógového cvičení započala vinyasa jógou, jež jsem měla možnost studovat u několika učitelů v jihoindickém Mysore. Nejprve Ashtanga, později PranaVashya jóga se tak staly nezbytným základem, s nímž mě baví dále pracovat, experimentovat, objevovat a svou praxi tak přirozeně a nenásilně proměňovat a přizpůsobovat.


Eva Sedlákováwww.evisedlakova.cz, +420 602 276 725
Jógová terapie

Na mé cestě jógou mne provázeli vynikající učitelé, kterým vděčím za vedení v jógových začátcích, sdílení mnoha zkušeností a inspiraci v hledání vlastní cesty. Po praktikování dynamické Ashtangy a Prana Vasha jógy jsem postupně našla své místo v klasické hatha józe.

Jsem cvičitelkou jógy s licencí „A“ se specializací na jógovou terapii. Absolvovala jsem tříleté studium jógy na FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem měla možnost studovat i indickou filosofii stejně tak jako základy ajurvédy. Pod vedením Dr. Jiřího Čumpelíka jsem se v průběhu celého studia seznámila s hatha jógou a jógovou terapií, která si mne zcela získala a které jsem se začala intenzivně věnovat. Svému učiteli děkuji za důvěru, laskavost a trpělivost při nezištném předávání obrovských zkušeností s praxí jógy. Účastním se dál pravidelných seminářů věnovaných napřimování páteře, pránajámě a propojení jógy s poznatky kineziologie.

Jóga je dnes mou součástí a je mně návodem k nikdy nekončícímu sebepoznávání. Přináší do mého života klid a vyrovnání, větší citlivost k sobě i okolnímu světu. Zároveň mi dává možnost setkávat se úžasnými lidmi, které bych jinak neměla to štěstí potkat.


Martin Wagenknecht, www.tao-yoga.cz ,+420 702 017 260
Tao jóga

Józe se věnuji od roku 2008, kdy mě naprosto uchvátila Ashtanga Vinyasa jóga. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, hlavním městě Ashtanga Vinyasa jógy, kde jsem praktikoval u Vijaye Kumara, který mě postupně certifikoval k výuce první (2012) a druhé série (2014) Ashtanga Vinyasa jógy.

Postupně jsem se začal zajímat o hlubší souvislosti jógové praxe a fungování lidského těla. Absolvoval jsem kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). Ve svých lekcích se nebojím experimentování, v rámci kterého se snažím o propojení dynamického cvičení s klíčovými principy zdravého pohybu, tak aby lekce byla zábavná a zároveň měla přesah i do běžného života.


Petra Cempírková, www.qigong-praha.cz, +420 604 553 118
taiji, qigong, shiatsu

Qigongu a taiji se věnuji od roku 2002. Od začátku mě fascinovala síla spočívající v jemnosti, plynulé ladné pohyby a vnitřní přesah cvičení. Po pár měsících jsem vnímala změny ve fyzickém těle i v psychice. Byla jsem klidnější, zmizely bolesti hlavy a zad, dokázala jsem se lépe soustředit a moje tělo bylo volnější a pružnější. 

Jsem vděčná mým učitelům Janu Pletánkovi a Françoise Hainrymu za to, že mi otevřeli zcela nové obzory. Postupně se cvičení a jeho principy staly neoddělitelnou součástí mého každodenního života. Mám radost, když můžu alespoň část z toho zprostředkovat účastníkům lekcí a když vidím, jak ostatním cvičení prospívá.


Lenka Oravcová, www.lenkaoravcovajoga.cz, +420 604 111 010
jóga pro zdravá záda a bezbolestný pohyb, vzdělávání lektorů jógy

Vystudovala jsem taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy a pilates. Postupem času jsem se začala stále více orientovat na zdravotní aspekty pohybu a za tím účelem jsem vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK.

Zajímají mě především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledám takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu.

Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádám kurzy a semináře o principech zdravého pohybu. Jsem autorkou knihy „Principy zdravého pohybu, jóga a jógová terapie“ a garantem akreditovaného vzdělávání Škola jógy a zdravého pohybu.


Luísa Manuela Fernandes Gil, ‭+420 773 735 651‬
Yoga in English

Since the year 2010 dedicated to learning and teaching YOGA, I’m passionate to research and to share what I discover from this barefoot practice that opens the awareness about oneself and the surroundings, connecting the individual with the universe.
As a yoga enthusiast, I am committed to promoting the practice of yoga by teaching classes, organizing, and participating in events to disclosure this individual transformative experience that can positively change the world.

Service to the yogic community and to society in general has driven my action as a volunteer for non- profit associations over the last 10 years.

Yoga Teachers worth of special reference in my journey are Alexandra Prazeres, Isabel Cristina, Ruth Huber, Walter Ruta (disciple of Sri Sri sri Satchidananda Yogi), Malek Daouk (disciple of Desikachar, following the tradition of Krishnamacharya) and Gejza Timčák (Savita yoga).

YOGA TEACHER TRAINING:

2023 A HYMSIN Immersion (21 days), Rishikesh, India

2022 – 2023 SAVITA YOGA Workshops

2020 – 2021 PRAMITI Formazione Sperimentale per L’Approfondimento… Yoga

2019 – 2020 ANATOMYOGA® Formazione Superiore Anatomia Applicata … (250h | 1 year)

2018 – 2019 ETUDE ET FORMATION À l’ENSEIGMENT DU YOGA | YOGA SUISSE

2011 – 2015 PORTUGUESE YOGA FEDERATION (500h | 4 years)

YOGA TEACHING EXPERIENCE:

2019 – 2022 [Individual Classes]

2017 – 2019 LADIES CLUB LAUSANNE

2015 – 2016 SHANKARA YOGA STUDIO

2014 – 2015 INTERGENERATIONAL ACADEMY OF ALFORNELOS 2013 – 2014 PUXA E ESTICA GYMNASIUM

2010 – 2017 ORIENT MUSEUM [Substitute Teacher]