Terapeuté

V Jemném světě se můžete setkat se zkušenými terapeuty, kteří Vás budou rádi provázet na Vaší cestě k uvolnění, radosti a spokojenosti:

Míša Votrubová – aromaterapie, relaxační masáže, shiatsu
Petr Smil – shiatsu harmonizace, jóga
Jana Szomolányiová – zen shiatsu masáž, psychoterapeutické konzultace / therapeutic counseling in English
Jana Horsáková – TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení; psychoterapie
Michaela Cusanová – jóga, pohyb
Barbora Johanna Hrdinová – průvodce vaším tělem, myslí a emocemi.
Ingrid Vostrá – regenerační a sportovní masáže, reflexní masáže chodidel
Pavla Burianová – masáže harmonizující tělo a duši


Míša Votrubová, www.proesence.cz, +420 725 370 277
aromaterapie, relaxační masáže, shiatsu, jóga

Moje cesta k práci s vůněmi nebyla přímá. Sice jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, nicméně následovalo několik let hledání toho, „co chci vlastně dělat“. Tušila jsem ale, že je to něco, kde mohu být více v kontaktu s člověkem jako takovým.

A tak se zcela přirozeně začaly postupně „nabalovat“zkušenosti…

Jak s jógou – velkou inspirací pro mě byly dlouhodobé pobyty v Indii – tak s aromaterapií (studium na Institutu Aromaterapie v Praze, AČA), s prací s energiemi (studium shiatsu/shintai/qigong u Jana Pletánka v Pardubicích, reiki u Vladimíra Bláhy v Náchodě) …

Samozřejmě velké díky mnohým inspirativním lidem, které naštěstí stále potkávám, a tak se mohu stále učit.


Petr Smil,www.pranayoga.cz,+420 733 582 848
shiatsu harmonizace, jóga

Zajímá mě potenciál a ozdravné účinky hlubokého uvolnění. To je i cíl veškerých technik, které učím

buď formou skupinových cvičení (jóga, meditace) anebo individuální práce (shiatsu harmonizace, individuální výuka jógy).
Jsem přesvědčený o tom, že čím hlouběji se k sobě dostaneme, tím spokojenější, radostnější a smysluplnější může náš život být.


Jana Szomolányiová, www.therapist.cz+420 724 772 166
zen shiatsu masáž, psychoterapeutické konzultace / therapeutic counseling in English

Svým klientům nabízím dva přístupy – psychoterapeutické konzultace a masáže Zen Shiatsu. Obě tyto metody pracují s propojeností duše a těla, i když každá z jiné strany.

Zen Shiatsu masáže | Zen Shiatsu massage

Umění masáže Zen Shiatsu založené na poznatcích východních medicíny rozvíjím od roku 2007, kdy jsem absolvovala třístupňové vzdělání v zastoupení kalifornské School of Healing Arts v Praze. Zen Shiatsu přináší hluboké uvolnění, relaxaci, zlepšení nálady a životní sílu. Navozuje energetickou a emoční rovnováhu a povzbuzuje samoléčivé procesy v těle klienta. Co mě na této metodě fascinuje, je že Zen Shiatsu jako metoda vyvinutá profesorem psychologie, vysvětluje souvislosti stavu těla a orgánů s fungováním a naplněním v různých životních oblastech.

Psychoterapeutické konzultace | Psychoterapeutic counseling in English

Psychoterapeutické konzultace nabízím od roku 2010. Využívám v nich znalosti získané v 4-letém psychoterapeutickém výcviku v satiterapii – humanistické psychoterapii založené na léčivých účincích všímavosti (mindfulness), empatii a akceptaci klienta.
Kromě toho využívám metody několika jiných terapeutických směrů, jenž spojuje práce s neoddělitelnou propojeností těla a ducha. Jednou z nich je focusing – proces umožňující nalézt smysl neuvědomělých významů tělesných pocitů. Focusing nepřináší jen vhled, zklidnění a úlevu, ale také změnu v chování, jenž přichází „sama od sebe“. Více o focusingu se můžete dovědět na mnou vedených kurzech v Jemném světě. Již za prvních několik hodin zvládnete základy této metody a dále ji můžete samostatně využívat ve svém životě. Tato metoda skrývá velký potenciál zejména pro ty, co se rádi drží ve své hlavě.

V současnosti si rozšiřuji psychoterapeutické vzdělání v základním výcviku procesně orientované práce a psychologie, jejíž kreativní a efektivní přístup vedoucí rychle k jádru problému mě velice zaujal. V rámci tohoto přístupu se díváme na vztahy, i vše co se děje kolem nás na několika rovinách najednou. Hledisko každodenní reality je to, co můžeme přímo pospat a pozorovat jako naše chování a chování lidí kolem nás. Na snové úrovni je to co se děje ve vnějším světě také součástí nás samotných, zatímco na úrovni esence nahlížíme na situaci jako na jednotný celek. Z tohoto pohledu jsou veškeré potíže a problémy, se kterými se v životě setkáváme smysluplné. S pomocí všímavosti pak kultivujeme a rozšiřujeme procesy a kvality v našem životě tak aby „hrály pro nás“. To co bylo konfliktní, může dostát harmonie. To co nás obtěžovalo, můžeme využít v náš prospěch.

Také ráda využívám vizualizace a nabízím klientům možnost intuitivního výtvarného vyjádření za pomoci arteterapeutických technik. Za pomocí psychodramatu si v bezpečí mé terapeutovny můžete vyzkoušet, jak jinak byste v problémových situacích mohli reagovat, a která varianta je pro vás nejlepší.


Jana Horsáková, www.tre-praha.cz, +420 778 009 107
TRE: napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, psychoterapie

Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu

dospělého života věnuji práci s lidmi. Zejména mne ovlivnilo 8 let ve Fokusu Praha, kde jsem pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Získala jsem zkušenosti, jak zacházet s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Z absolvovaného vzdělání je pro praxi nejdůležitější Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení.  Pro můj osobní rozvoj je podstatná buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1998 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance.
Nyní s manželem pečujeme o 2 malé děti.TRE®  – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení je série jednoduchých cviků, kterými aktivujeme přirozený reflex svalového třesu. Třepání uvolňuje přebytečné napětí ve svalovém schématu těla a pomáhá zklidňovat nervový systém. Příliš tenze a stresu vede k disbalanci mezi připraveností těla na ohrožení a schopností být uvolněný. TRE®  harmonizuje organismus, zlepšuje spánek, snižuje úzkost, stres, zvyšuje energii, snižuje bolesti zad, může pomoci vyléčit i staré traumatické události, pomáhá v uvědomování si těla a podporuje schopnost žít plně v přítomnosti. Jakmile klient umí seberegulovat proces TRE®, nepotřebuje podporu a může techniku praktikovat samostatně.V psychoterapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné.


Michaela Cusanová, www.sensingbody.czwww.bedernisvaly.cz+420 732 126 023
bederní svaly, tekutinové tělo

Ve své práci si specializuji na uvolňování bederních svalů a toho, co s nimi souvisí. Věnuji se studiu

terapeutického a fluidního pohybu a práci s tekutinovým tělem (se kterým pracuje např. kraniosakrální terapie).

Jakou sílu může mít naše vnitřní voda – tekutiny v těle? Při práci s tekutinami se zajímám o propojování tělo-emoce, léčení ženské sexuality jemnou cestou a komplexní práci s tělem. Velkou inspirací je mi mimo jiné Linda Rabin, Cherionne Menzam Sills (Continuum Movement a zakladatelka Emilie Conrad), Liz Koch („Psoas Lady“), Bonnie Bainbridge Cohen (zakladatelka školy Body-Mind Centering®). Studuji Continuum Movement (fluidní pohyb) s různými učiteli a programový výcvik na Somatické Akademii v Berlíně, a program Somatic Movement Educator školy Body-Mind Centering®.

Mou první inspirací a učitelkou mi byla před více než 15 lety Ernestina Velechovská a mou životní cestou ženské Tao Maitreyi Piontek. Prošla jsem si mnoha výcviky a semináři tantry a ženské spirituality v dobách jejich začátků v ČR.

Jsem certifikovanou cvičitelkou jógy a jógové terapie i lektorkou Školy pánevního dna.


Barbora Johanna Hrdinová, www.nemysli.cz , +420 777 658 413

 

Průvodce vaším tělem, myslí a emocemi


Nemysli … jsme na cestě …
… život je plný změn a rozhodování, kterou z cest se dát. Někdy máme pocit, že již je rozhodnuto za

nás. Někdy v minulosti, kdy jsme neviděli důsledky svého rozhodnutí,  jsme sami ovlivnili svůj životní příběh. Vidět se v souvislostech, to je Nemysli.cz. Nemyslet?!
A jde to vůbec?
V 15ti leté masérské praxi jsem si ověřila, že emoce, tělo i mysl jsou propojené.
Masíruji  a postupně přibírám další techniky vedoucí k duševní i tělesné pohodě.
U práce s tělem vycházím ze sportovní a reflexní masáže, pracuji s trigger pointy, tejpy, cvičení dechu, doporučuji další kolegy pro pokračující tréninky, dle potřeby (Smíšek, Coregym, jóga).

V oblasti emocí používám intuitivní kresbu, sypání barevných písků, další art a hlasové techniky, pracuji s metodou The Work of Byron Katie.

Pro práci s myslí, vůlí a sebeuvědomněním používám integrovaný art koučink, tvořím s lidmi vison boardy a myšlenkové mapy pro osobní i profesní produktivitu, absolvovala jsem tréninky vedení lidí i projektů v České pojišťovně, Kooperativě, VOX a dalších organizacích, poskytuji poradenství v marketingu a vedení lidí i projektů, sama mám úspěšnou praxi 20 let ve vedoucích pozicích a v podnikaní.

Stále si něco myslíte a stále reagujete na vnější podmínky. Buď je to pro vás lehké nebo těžké. Překonat zkušenosti nasbírané za celý život a najít nová řešení se může zdát nemožné. Myšlení nelze ovlivnit v tom smyslu, že bychom ho zastavili. Ale tam, kde si spolu všimneme, můžeme společnou prací změnit váš pohled na situaci. Tím jí začít zažívat jinak a i pro budoucnost naučit mysl i tělo nacházet jiná zdravější řešení.

Například pro řešení bolestí krční páteře a migrén bývá užitečné si dát do pořádku ploché nohy. Konflikty v rodině nebo zaměstnání mohou způsobit výhřezy plotének nebo astma.
Sebezkušenostní trénink vás vede k trvalým změnám, které si přejete a jsou s vámi v souladu.
Nabízím své uši, vědomí a vzdělání ke spolupráci nad vaším vnímáním vašeho světa.
Těším se na setkání v klidu, míru a důvěře.


Ingrid Vostráwww.laskavedoteky.cz+420 604 178 874
regenerační a sportovní masáže, reflexní masáže chodidel